Faderskabstest før fødslen

Du får et klart og præcist svar på faderskabet uden at foretage risikofyldt indgreb i graviditeten.

1 testperson = inkluderer blodprøve fra mor og test til den formodede far.
Tilføj testpersoner hvis flere mulige fædre ønskes testet.

kr. 9.995,00kr. 13.895,00

Faderskabstest før fødslen – Prænatal faderskabstest

Har du behov for en faderskabstest i graviditeten? 

Du får et klart og præcist svar uden at foretage et risikofyldt indgreb i graviditeten. Ved hjælp af DNA SNP microarray-teknologi er det muligt, at separere og analysere det ufødte barns DNA, som findes naturligt i moderens blod.

For at analysere fosterets DNA, kan forskerne adskille blodplasmaet (et blodkomponent, der indeholder både moderen og cellefrit foster-DNA) fra resten af blodet. Herefter isoleres fosterets DNA, og analyseres det sammen med DNA fra moderen og den påståede far.

Testen har en nøjagtighed på 99,9%.

 

OBS!

Da faderskabstesten analyserer cellefrit foster-DNA i moderens blod, er der ingen risiko for fejldiagnose eller forkerte resultater, på grund af tidligere graviditet – den er stadig præcis og pålidelig.

 

Sammenlignet med andre prøveudtagnings-metoder, er denne faderskabstest mindre tidskrævende og mere enkel at udføre. 

 

Vigtig information ( ! )

Denne test kan ikke udføres, hvis det er en graviditet med flere fostre, eller hvis de påståede fædre er nært beslægtede. Den kan desuden ikke udføres, hvis du har modtaget IVF-behandling.

 

Hvornår kan denne test tages?

Denne test kan udføres allerede fra graviditetsuge 10+0

 

Hvordan foregår testen?

Faderskabstest før fødslen foretages ved at tage en blodprøve fra moderen, og et mundskrab fra den formodede far. 

Kommer du på en af vores klinikker, tilbyder vi også en ultralydsscanning af baby inden blodprøven tages, så der er sikkerhed for, at graviditeten forløber som den skal.

 

Vejledning til udførelse af mundskrab finder du her på siden, under “Vejledning – Hvordan foregår en DNA-Test?”

 

Hvornår får jeg svar?

Analysetid på faderskabstest før fødslen er normalt ca. 14 hverdage.

Når vi modtager resultatet af faderskabstesten, ringer vi til jer med svaret.

Når vi har haft en snak om testresultatet, vil svaret på testen også blive sendt til jer via mail. Vær opmærksom på, at vi kun fremsender resultatet til den mail, som er angivet i forbindelse med bestillingen af DNA test sættet. Dette sikrer hurtigst mulige levering, samt højest mulige fortrolighed. Kontroller derfor altid at den korrekte mail er opgivet.

Såfremt du har ønske om at modtage resultatet med normal post eller på anden vis, bedes du notére det under kommentarer, når du bestiller dit DNA testsæt.